رفتن به مطلب
FuryMTA
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

جلسات و تمارین


ارسال های توصیه شده

لیدرهای محترم می‌توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات و تمارین را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند.
لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق ارسال پاسخ به همین موضوع پست را ارسال کنید.


نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:

 • Like 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 ماه بعد...

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:EVIL
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): پنجشنبه ساعت 6 شب
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: تمرین تیراندازی، اشتراک گذاری قوانین جدید

حضور تمامی اعضای پلیس فدرال اجباری است.

@TurnOFF@Hisenberg

 • Like 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین: Evil
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): پنجشنبه ساعت 6
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: توضیح برخی از قوانین به اعضای جدید فکشن

حضور تمامی اعضای FBI اجباری میباشد.

@Matrix55 @Sajad.z.a.r @Hisenberg

 • Like 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:EVIL
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جمعه شب ساعت 6
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: اشتراک گذاری قوانین با ممبر های جدید و پاسخ به سوالات

حضور تمامی اعضای پلیس فدرال اجباری است.

@Sajad.z.a.r @matin

 • Like 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:EVIL
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جمعه شب ساعت 5
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: اشتراک گذاری قوانین جدید از جمله قوانین ATM Hacking و پاسخگویی به سوالات

حضور تمامی اعضای پلیس فدرال اجباری است.

@Show @Sajad.z.a.r @matin @sheykhamir

 • Like 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 ساعت قبل، EVIL گفته است :

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:EVIL
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): جمعه شب ساعت 5
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: اشتراک گذاری قوانین جدید از جمله قوانین ATM Hacking و پاسخگویی به سوالات

حضور تمامی اعضای پلیس فدرال اجباری است.

@Show @Sajad.z.a.r @matin @sheykhamir

عضو جدید پلیر @Arshia لطفا فردا در میتینگ شرکت کنید

 • Like 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:EVIL
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): پنجشنبه راس ساعت 9 شب
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: پاسخگویی به سوالات و...

تمامی اعضای فدرال باید در میتینگ حضور داشته باشند و غیبتی موجه نیست!!

@Sajad.z.a.r @KeyVaN @Show @sheykhamir

 • Like 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:EVIL
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): پنجشنبه راس ساعت 7 شب
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: پاسخگویی به سوالات، مرور قوانین

تمامی اعضای فدرال(به غیر از کسانی که مرخصی اند) باید در میتینگ حضور داشته باشند!!

@Show @Sajad.z.a.r

 • Like 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:EVIL
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت): پنجشنبه راس ساعت 7 شب
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: پاسخگویی به سوالات، مرور قوانین

تمامی اعضای فدرال(به غیر از کسانی که مرخصی اند) باید در میتینگ حضور داشته باشند!!

@Sajad.z.a.r @Show

 • Like 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Yamac
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
1400.3.13
پنجشنبه
18:30
عصر
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:
1.تمرین و مرور قوانین داخلی برای ممبر های جدید.

2. رسیدگی به سوالات و رنک اپ کردن سربازان.
  ==================================
عدم حضور در متینگ= ~FW~
  ==================================
اگر به هر دلیلی نتوانستید در متینگ حضور داشته باشید حتما درخواست مرخضی بگذارید!
@parham@Sajad.z.a.r@Arshia@Merajf2

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 11 خرداد 1400 در 13:26، Yamac گفته است :

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:
Yamac
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader):
Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت):
1400.3.13
پنجشنبه
18:30
عصر
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):
داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:
1.تمرین و مرور قوانین داخلی برای ممبر های جدید.

2. رسیدگی به سوالات و رنک اپ کردن سربازان.
  ==================================
عدم حضور در متینگ= ~FW~
  ==================================
اگر به هر دلیلی نتوانستید در متینگ حضور داشته باشید حتما درخواست مرخضی بگذارید!
@parham@Sajad.z.a.r@Arshia@Merajf2

 

عضو جدید @AMIR2020R حتما فردا در متینگ شرکت کنید!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...

نام برگزار کننده جلسه/تمرین:  AMIR2020R
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین (Leader/Sub-Leader): Leader
زمان برگزاری جلسه/تمرین (روز،ساعت)پنجشنبه ساعت(11 شب)
محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...)داخل سرور محل HQ FBI 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه/تمرین: مرور قوانین و برسی موضوعات مربوطه

==============================================

مورد توجه :  

-Alireza-

ویرایش شده توسط AMIR2020R
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...

با سلام

به اطلاع اعضا و کولیدر و... میرسانم

باتوجه به برنامه بندی جدید

روز های 5شنبه ساعت 6 میتینگ است

روز های هفته صبح تا ظهر ساعت 2 یا 3 تست و عضوگیری

وسایر امور اطلاع رسانی میشود

(اطلاع رسانی تست)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
×
×
 • اضافه کردن...